Hoe behandeleffecten en cliëntervaringen worden gemeten tijdens en na de behandeling:

Middels vragenlijsten die door ouders en leerkrachten worden ingevuld en die voor en na de behandeling en waar nodig tijdens de behandeling worden afgenomen, wordt effect van de behandeling inzichtelijk gemaakt.

Aan het eind van de behandeling wordt de cliëntervaring gemeten via de CQ-index.

15-08-2018 (cliënt) 02-02-2019 (cliënt)
Score Score
Bejegening (1-5) 5 5
Bereikbaarheid behandelaar (1-5) 5 4
Samen beslissen (1-5) 4 4
Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5) 3 5
Uitvoering behandeling (1-5) 5 4
Rapportcijfer (0-10) 8 8
Gezondheid (1-5) 3 4

Bij recente CQ afnames komt hoge tevredenheid met inhoud en effect naar voren van de behandeling en is er nog winst te behalen waar het gaat om samen in overleg beslissen.