Mogelijke behandelvormen zijn onder meer:

 • ouderbegeleiding
 • speltherapie
 • gesprekstherapie
 • EMDR
 • cognitieve therapie
 • Ehealth (bijvoorbeeld bij ADHD behandeling, opvoedingsadvies, exposure) De eHealth toepassingen die worden aangeboden betreffen mailcontact over uitvoering van praktische oefeningen. Bij behandeling van ADHD wordt programmatische uitvoering van de executieve functies aangeboden.

Ook kunt u bij de praktijk terecht voor onderzoek van (zeer) jonge kinderen en de behandeling van verwerking van emoties bij jonge kinderen.

Een behandeltraject is opgebouwd uit de volgende stappen:

 1. Aanmelding bij de praktijk
 2. Intake
 3. Onderzoek / Diagnosestelling
 4. Behandeling
 5. Afronding
 6. Evaluatie

In verband met drukte worden nieuwe aanmeldingen na de zomervakantie weer opgenomen.