Voor volwassenen (18+) wordt onderzoek en behandeling door de verzekeraar vergoed en geldt het gebruikelijke eigen risico. De behandeling van kinderen na het bereiken van de 18de levensjaar kan indien nodig worden doorgezet. Onderzoek naar ADHD bij volwassen is mogelijk.

De praktijk richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Bij de doelgroep jongvolwassenen betreft het doorgaans voortzetting van de behandeling voor het bereiken van de leeftijd van 18. Klachten die behandeld worden zijn sociale angst en concentratieproblemen. Stoornissen zijn angststoornis en ADHD. Bij sociale angst wordt gewerkt middels cognitieve gedragtherapie en EMDR, bij ADHD met psychoeducatie.

De praktijk werkt bij de hulp aan (jong)volwassenen met de GGZ zorgstandaarden voor “ADHD”, en “Angstklachten en angststoornissen”. Tevens is de generieke module van de GGZ zorgstandaarden getiteld “Landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, GBGGZ en SGGZ” van toepassing.