Vanuit de praktijk wordt intensief samengewerkt met huisarts, JGT (Jeugd en Gezinsteam) en scholen. Voor vergoeding is doorverwijzing van een (huis)arts of JGT nodig.

Met lokale partners is er intervisie over behandelvragen. Doorverwijzing vind plaats door de huisarts en die wordt op de hoogte gehouden van de diagnose en behandeling. Met SGGZ is contact over criteria voor doorverwijzing.

De verwijzer krijgt informatie over diagnose, verloop behandeling en afronding.